Tag: Kirche

Seiteneingang

Seiteneingang

 

Wetterhahn in Blau

Wetterhahn in Blau

 

Elefantenhaus

Elefantenhaus

 

Kirchturmuhren

Kirchturmuhren