Tag: Eis

Komposition

Komposition

 

Treibholz im Eis

Treibholz im Eis

 

Eisberg

Eisberg

 

Enten im Winter

Enten im Winter